Indutrade expanderar i Schweiz

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Eco Analytics AG, Rheinfelden, Schweiz, med en årsomsättning om cirka 22 mkr.

Eco Analytics är ledande inom gas- och vattenanalys. Bolaget erbjuder ett komplett produktprogram av gasmätare mot giftiga eller explosiva gaser. Kunderna finns i olika industrier som läkemedel, kemi, energi och livsmedel.

Tillträde kommer att ske i idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 6 mars 2012 

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i sex affärsområden; – Engineering & Equipment– Flow Technology– Fluids & Mechanical Solutions– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– Special Products Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar