Indutrade fortsätter att växa inom medicinteknik

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Rubin Medical AB med en årsomsättning om cirka 100 mkr.

Rubin Medical levererar medicintekniska produkter med fokus på diabetesvård i Skandinavien. Produkterna utgörs av främst insulinpumpar, infusionsset och olika hjälpmedel. Bolaget har även ett unikt servicekoncept där man erbjuder kundsupport dygnet runt.

”Sedan vårt första förvärv inom medicinteknik 2008 har vi växt från 60 mkr till 330 mkr inom detta segment”, säger Johnny Alvarsson, VD för Indutrade. 

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 16 april 2012

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar