Indutrade förvärvar engelsk tillverkare av ventilationsprodukter

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Verplas Ltd, Storbritannien, med en årsomsättning om cirka 80 mkr.

Verplas tillverkar och distribuerar ett utbud av fasta och flexibla ventilationsprodukter. De största marknaderna är Storbritannien och EU.

"Med förvärvet av Verplas har vi stärkt vår position i Storbritannien som är en viktig marknad för oss", säger Johnny Alvarsson, VD och koncernchef i Indutrade.

"Med Indutrade som ny ägare får vi en långsiktig stabilitet och rätt stöd för fortsatt tillväxt", säger Ian Sellwood, VD och tidigare ägare av Verplas.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 22 november 2013

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2012 till 8 384 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 905 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med förvärvet av Verplas har vi stärkt vår position i Storbritannien som är en viktig marknad för oss
Johnny Alvarsson, koncernchef Indutrade
Med Indutrade som ny ägare får vi en långsiktig stabilitet och rätt stöd för fortsatt tillväxt
Ian Sellwood, VD och tidigare ägare av Verplas