Indutrade förvärvar Kabetex AB i Kinna

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i Kabetex AB med en årsomsättning på cirka 20 mkr. Bolaget är specialiserat på kundanpassade transmissionslösningar. De största kunderna finns inom verkstads- och tillverkningsindustrin samt inom den kommunala sektorn.

Organisatoriskt kommer Kabetex att ingå i affärsområdet Industrial Components som 2007 hade en nettoomsättning på 940 mkr.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.Stockholm den 26 september 2008

INDUTRADE AB (publ)Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i sex affärsområden; – Engineering & Equipment– Flow Technology– Fluids & Mechanical Solutions– Industrial Components- Measurement & Sensor Technology– Special Products Indutrades omsättning uppgick 2015 till 11 881 mkr och rörelseresultat förre avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 427 mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar