Indutrade förvärvar ytterligare bolag i Finland

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i finska Recair Oy med en årsomsättning om cirka 50 mkr.

Recair är en ledande tillverkare av luftbehandlingsaggregat i Finland och väletablerat på den finska marknaden. Bolagets kunder är främst HVAC-företag (värme, ventilation och luftkonditionering), fabriker, offentliga byggnader och kontor.

Organisatoriskt kommer bolaget att ingå i Affärsområdet Engineering & Equipment som 2006 hade en nettoomsättning på 1 576 mkr.

Recair är Indutrades tolfte förvärv i år och bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Årets förvärvade bolag har en sammanlagd årlig nettoomsättning på ca 615 mkr.


Stockholm den 23 oktober 2007

INDUTRADE AB (publ)

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar