Indutrade gör inkråmsförvärv i Finland

Indutrades finländska dotterbolag Recair Oy har förvärvat luftbehandlingsverksamheten från Enervent Oy med en årsomsättning om cirka 17 mkr.

Verksamheten tillverkar automatreglerade luftbehandlingsaggregat och kompletterar Recairs befintliga produktsortiment. 

Verksamheten kommer att ingå i Recair Oy som i sin tur ingår i Indutrades affärsområde Engineering & Equipment. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 9 augusti 2011

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar