Indutrade köper ytterligare bolag i Norge

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i ELRA AS i Oslo med en årsomsättning om
ca 10 mkr.

ELRA är ett teknikförsäljningsbolag som främst fokuserar på produkterna servomotorer och fästmaterial. Förvärvet stärker Indutrades position på den norska marknaden såväl som på produktsegmentet transmission.

Organisatoriskt kommer ELRA att ingå i Affärsområdet Engineering & Equipment som 2006 hade en nettoomsättning på 1 576 mkr.

ELRA är Indutrades tionde förvärv i år och bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Årets förvärvade bolag har en sammanlagd årlig nettoomsättning på ca 450 mkr.


Stockholm den 5 oktober 2007

INDUTRADE AB (publ)

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i sex affärsområden; – Engineering & Equipment– Flow Technology– Fluids & Mechanical Solutions– Industrial Components- Measurement & Sensor Technology– Special Products Indutrades omsättning uppgick 2015 till 11 881 mkr och rörelseresultat förre avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 427 mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar