Indutrade köper ytterligare bolag i Norge

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i ELRA AS i Oslo med en årsomsättning om
ca 10 mkr.

ELRA är ett teknikförsäljningsbolag som främst fokuserar på produkterna servomotorer och fästmaterial. Förvärvet stärker Indutrades position på den norska marknaden såväl som på produktsegmentet transmission.

Organisatoriskt kommer ELRA att ingå i Affärsområdet Engineering & Equipment som 2006 hade en nettoomsättning på 1 576 mkr.

ELRA är Indutrades tionde förvärv i år och bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Årets förvärvade bolag har en sammanlagd årlig nettoomsättning på ca 450 mkr.


Stockholm den 5 oktober 2007

INDUTRADE AB (publ)

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar