Ny affärsområdeschef till Indutrade

Joakim Skantze har anställts som ny Affärsområdeschef för Indutrades affärsområde Industrial Components. Han tillträder tjänsten i januari 2016 och efterträder Olof Paulsson som lämnar sin befattning under 2016 för att gå i pension, efter 33 år inom Indutrade, varav elva år som affärsområdeschef.

Joakim Skantze är Civilingenjör i Elektroteknik från KTH och kommer närmast från en befattning som Venture Manager på AB Traction.

Stockholm den 4 november 2015

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2014 till 9 976 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 134 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar