Publicering av Indutrades årsredovisning 2012

Indutrades årsredovisning för räkenskapsåret 2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.indutrade.se.

För att minska miljöbelastningen har Indutrade beslutat att inte längre trycka och distribuera årsredovisningen. 

Ett utskrivet exemplar kan beställas på bolaget för den som önskar via e-post:info@indutrade.se eller på telefon på 08 703 03 00.

  

Stockholm den 9 april 2013

  

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
         
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar