Publicering av Indutrades årsredovisning 2013

Indutrades årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.indutrade.se där den även kan laddas ned som pdf-version.

Indutrade kommer inte att trycka årsredovisningen, men ett utskrivet exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@indutrade.se eller på telefon 08 703 03 00.

Stockholm den 3 april 2014

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2013 till 8 831 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 990 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar