Rapporttillfällen och årsstämma i Indutrade 2008

Indutrade kommer att publicera sitt resultat vid följande tillfällen:


15 februari kl 08.00 Bokslutskommuniké 2007

24 april Delårsrapport januari – mars
24 april Årsstämma i Stockholm

4 augusti Delårsrapport januari – juni

27 oktober Delårsrapport januari - septemberStockholm den 29 oktober 2007

INDUTRADE AB (publ)

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i sex affärsområden; – Engineering & Equipment– Flow Technology– Fluids & Mechanical Solutions– Industrial Components- Measurement & Sensor Technology– Special Products Indutrades omsättning uppgick 2015 till 11 881 mkr och rörelseresultat förre avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 427 mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar