Information Governance Summit

dec 06, 2017 09:00 CET - dec 07, 2017 17:00 CET

Informationssäkerhet, cybersäkerhet samt molntjänster är tre vitala delar vad gäller Information Governance.

Konferensdagens upplägg bygger på att talare från olika företag, organisationer och branscher djupdyker i någon del av dessa tre områden. Det kan handla om molnstrategi i samverkan med internet of things, hur man skapar en effektivare verksamhet genom att väva samman informationssäkerhetsarbetet med dataskyddsarbetet och hur en governancestruktur i en komplex organisation med många olika aktörer kan utformas.

Vill du höra hur andra har gjort, få tips och utbyta erfarenheter med andra som är i samma situation är detta en dag som du inte vill missa!

Om oss

Att ha en effektiv styrning av informationshanteringen är komplext och utmanande, men otroligt viktigt både i säkerhetssynpunkt och för att skapa en effektiv organisation. Information Governance Summit är skapat för att ge möjlighet att få lyssna till hur andra gör och utbyta tips och erfarenheter med både talare och andra deltagare.

Prenumerera