Avtal klart mellan Information Highway och danska ELK

Avtal klart mellan Information Highway och danska ELK Information Highway, som levererar Internetbaserade affärslösningar, och danska Internetföretaget ELK, har idag undertecknat ett avtal där Information Highway förvärvar ELK:s rörelse, med 28 anställda och kärnkompetens inom komplexa Internetlösningar. Köpeskillingen uppgår till 55 Mkr, exklusive säljomkostnader, varav 15 Mkr erläggs kontant och resterande del i form av nyemitterade aktier. Avtalet effektueras per den 3 januari år 2000. Rörelsen kommer att integreras med det nuvarande danska bolaget Information Highway AS som får närmare 40 anställda. Administrativ direktör (VD) i det nya bolaget blir Morten Elk. ELK bildades 1996 och levererar integrerade lösningar som inbegriper alltifrån direkt kundkontakt till interna produktionssystem och professionellt designade affärslösningar. Företaget har vunnit flera priser och tillför kunder som Falck, Scandlines, Compaq, Den Danske Bank, PFA Pension, Oticon, Codan och Egmont Online A/S. Inklusive ELK samt nyligen förvärvade finska internetföretaget Netmill är det totala antalet anställda inom Information Highway koncernen ca 420. Vid årets slut kommer det att vara närmare 450, vilket överträffar tidigare uttalade prognoser om tillväxt. Sundbyberg den 29 november 1999 Information Highway AB (publ) För ytterligare information: www.elk.dk Göran Wågström, koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20, goran.wagstrom@infohwy.se Morten Elk, administrativ direktör ELK, tel + 45 38 19 26 30, morten.elk@elk.dk Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 350 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på nio orter i Sverige samt i Norge, Danmark och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se/press/] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00690/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar