Delårsrapport januari-september 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 Tredje kvartalets rörelseresultat före goodwill-avskrivningar blev -31,3 MSEK (+3,3). Kostnader av engångsnatur har belastat resultatet med 17 MSEK. För perioden januari - september blev rörelseresultat före goodwillavskrivningar -19,7 MSEK (+13,5). Motsvarande resultat efter goodwillavskrivningar blev -27,2 (+11,1). Ny VD och koncernchef har utsetts. Nuvarande VD Per Stenström fortsätter inom koncernen som ansvarig för affärsutveckling. Leveransstörningar har negativt påverkat tredje kvartalets resultat och risk finns att även fjärde kvartalet påverkas för produktförsäljningen. Konsultverksamheten har haft en god utveckling och konsulterna har en långsiktigt god beläggning. Koncernen har under perioden januari - september fakturerat 321,7 MSEK (208,2), en ökning med 55 %. Konsultverksamheten har fakturerat 86,5 MSEK (46,2), en ökning med 87 %. Produktförsäljningen har fakturerat 235,2 MSEK (161,9), en ökning med 45 %. SAS och ATG har tecknat strategiskt viktiga flerårsavtal med InfoHwy avseende konsulttjänster. Hela rapporten finns i word- och pdf- format på http://www-bit.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00130/kv3 98.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00130/kv3_98.doc

Dokument & länkar