Extra bolagsstämma beslutade om företrädesrättsemission

Extra bolagsstämma beslutade om företrädesrättsemission Aktieägarna i Information Highway AB (publ) har på extra bolagsstämma idag beslutat att genomföra en företrädesrättsemission av högst 1.063.385 nya aktier i bolaget, före föreslagen split 10:1. Emissionskursen fastställdes till 650 kronor vilket efter genomförd split motsvarar 65 kronor. Emissionskursen har bestämts med utgångspunkt från aktiens snittkurs under 10 börsdagar i slutet av december månad och innebär i förhållande till denna snittkurs en rabatt om ca 30 %. I förhållande till aktuell aktiekurs innebär detta en avsevärt högre rabatt, vilket beror på den mycket krafti- ga kursutveckling som såväl IHWY-aktien som andra aktier i Internetbolag har haft under december månad. Stämman godkände också styrelsens beslut om apportemission av högst 549.986 aktier för genomförandet av förvärvet av Veritema AB, samt högst 91.803 aktier för genomförandet av förvärvet av rörelsen i det danska bo- laget ELK ApS. Stämman beslutade även att godkänna två optionsprogram, för anställda inom koncernen. Stämman bemyndigade slutligen styrelsen att emittera ytterligare högst 3.000.000 aktier i samband med genomförande av ytterligare förvärv av fö- retag och rörelser. - Dagens beslut möjliggör bland annat fortsatt expansion samt att vi kan ta ytterligare steg mot en position som Europas ledande leverantör av af- färskritiska, integrerade lösningar för den nya nätekonomin, säger Infor- mation Highways koncernchef Göran Wågström. Frågan om split 10:1 kommer att avhandlas vid extra bolagsstämma den 19 januari 2000. För övrig information hänvisas till tidigare kallelser och pressmeddelan- den. Sundbyberg den 10 januari 2000 Information Highway AB (publ) För ytterligare information: Göran Wågström, koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20 Katarina Nyberg, finanschef Information Highway, 070-666 98 97 Ulf Karnell, informationschef Information Highway, 0705-14 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbase- rade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjut- spetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar 500 personer inom af- färsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar