Extra bolagsstämma beslutade om split 10:1

Extra bolagsstämma beslutade om split 10:1 Aktieägarna i Information Highway AB (publ) har på extra bolagsstämma idag beslutat enligt styrelsens förslag om split 10:1 av bolagets aktie. Av- stämningsdag för split är fastställd till den 28 januari 2000. Sista dag för handel med osplitade aktier är den 25 januari 2000. - En split gör vår aktie än mer attraktiv, speciellt för småsparare som nu får lättare att köpa större poster. De beslut som har fattats vid de två extra bolagsstämmor som avhållits i januari, möjliggör ökad handel med vår aktie och fortsatt expansion och tillväxt, säger Information Highways kon- cernchef Göran Wågström. Aktieägarna i Information Highway AB (publ) beslutade vid extra bolags- stämma den 10 januari att genomföra en företrädesrättsemission av högst 1.063.385 nya aktier i bolaget, före föreslagen split 10:1. Emissionskur- sen fastställdes till 650 kronor vilket efter genomförd split motsvarar 65 kronor. Den 10 januari bemyndigade stämman även styrelsen att emittera ytterligare högst 3.000.000 aktier, före split, i samband med genomförande av ytterli- gare förvärv av företag och rörelser. Bokslutskommuniké kommer att presenteras den 26 januari. Sundbyberg den 19 januari 2000 Information Highway AB (publ) För ytterligare information: Göran Wågström, koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20 Katarina Nyberg, finanschef Information Highway, 070-666 98 97 Ulf Karnell, informationschef Information Highway, 0705-14 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbase- rade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjut- spetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar 500 personer inom af- färsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar