Information Highway dubblerar personalstyrkan

Information Highway dubblerar personalstyrkan Till utgången av år 2000 ska internetkonsulten Information Highway ha dubblerat personalstyrkan i Sverige. För att locka till sig ansökande drar man igång en omfattande rekryteringskampanj på stortavlor över hela landet. Information Highway är i en stark expansionsfas och söker 300 nya medarbetare i Sverige under år 2000, vilket innebär en fördubbling av personalstyrkan. Bara under tredje kvartalet i år ökade antalet anställda med 40 procent. - För att lyckas rekrytera de medarbetare vi vill ha, är det nödvändigt att företaget uppfattas som en attraktiv arbetsplats, säger Göran Westberg, Human Resources Manager på Information Highway. För att säkerställa detta har vi tagit hjälp av våra anställda. Alla har fått ge sin input, vilket legat till grund för vår medarbetarpolicy, affärsskola och vårt kulturarbete. Vi har också sjösatt vår rekryteringspolicy där vi identifierat ett stort antal rekryteringskanaler. Tre hundra till Kampanjen består av ett antal www-adresser, som kommer att synas på stortavlor över hela landet. Adresserna är branschspecifika och belyser Information Highways behov. Exempel vi kommer att se är www.trehundratill.com, www.wapveteran.com, www.designdrottning.com och www.bara-de-basta.com. Var och en av domänadresserna leder till Information Highways kampanjsite där besökaren kan ställa frågor, studera företagets medarbetarpolicy och utvecklingsprogram eller söka jobb på något av bolagets nio kontor. Kampanjen kommer att synas i hela Sverige och har möjlighet att nå drygt 6 miljoner människor. Förutom utomhusannonsering på stortavlor och i Stockholms tunnelbana tillkommer annonsering i branschpress och lokalradio. Information Highway söker även ett hundratal nya medarbetare till de utländska kontoren. Kampanjen kommer därför även gå i Norge, Danmark och England. För ytterligare information kontakta: Göran Westberg, Human Resources Manager, 08-635 15 24 el 0705-20 76 23. Ulf Karnell, Informationschef, 060-17 65 11 el 070-514 17 39. Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internet-baserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 330 personer inom affärsområdena Business, Interactive och Technology Consulting på nio orter i Sverige samt i Norge, Danmark och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar