Information Highway kallar till extra bolagsstämma

Information Highway kallar till extra bolagsstämma Information Highways styrelse har idag fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma den 14 december. Styrelsen föreslår bland annat stämman att fatta beslut om; split 4:1, godkännande av apportemission, optionsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, samt företrädesemission. Allt för att möjliggöra ytterligare förvärv och fortsatt snabb expansion. Den extra bolagsstämman skall behandla styrelsens förslag. Marknaden har under senare tid uttryckt önskemål om att likviditeten i aktien ska ökas, styrelsen föreslår därför stämman att fatta beslut om en split på 4:1. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att godkänna styrelsens beslut om apportemission av högst 549.986 aktier (2.199.944 aktier efter split 4:1) för genomförandet av förvärvet av Veritema AB. Styrelsen föreslår också att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att emittera ytterligare 3.000.000 aktier samt om en företrädesrättsemission av 1.040.434 aktier (dvs 12.000.000 aktier respektive 4.161.736 aktier efter split 4:1). - Förslagen innebär bland annat att vi möjliggör ytterligare förvärv för ca 1,2 miljarder SEK med dagens aktiekurs. Det innebär vidare att vi kan öka expansionstakten ytterligare, säger Information Highways koncernchef Göran Wågström. Kallelse till bolagsstämman innehållande ytterligare information, kommer att delges aktieägarna i Information Highway AB (publ) i sedvanlig ordning genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Den extra bolagsstämman kommer att hållas tisdagen den 14 december 1999 kl. 16.00 i Information Highways lokaler på Landsvägen 39 i Sundbyberg. Styrelsens fullständiga beslut, förslag till beslut och handlingar som skall läggas fram vid bolagsstämman, kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Landsvägen 39, Sundbyberg, från och med tisdagen den 7 december 1999. Sundbyberg den 11 november 1999, kl. 09.00 Information Highway AB (publ) För ytterligare information: Göran Wågström, koncernchef, 08-635 15 20, 070-526 27 58, goran.wagstrom@infohwy.se Katarina Nyberg, finanschef 070-666 98 97, Ulf Karnell, informationschef, 070- 514 17 39. Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 330 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på nio orter i Sverige samt i Norge, Danmark och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar