Information Highway skapar virtuellt kollegium

Information Highway skapar virtuellt kollegium - fler och fler företag satsar på kunskapshantering Kunskapshantering är en mycket viktig framgångsfaktor för företag och organisationer idag. Information Highway har som enda företag i Sverige utvecklat webbtjänster för avancerad hantering av kunskap och personifierad information med produkter från Autonomy. Det färskaste projektet är www.kollegiet.com som ska fungera som erfarenhetsbank och "virtuellt lärarrum" för landets lärare och skolledare. KK-stiftelsen satsar 90 miljoner kronor för att under tre år tillsammans med Skolverket och Delegationen för IT i skolan sprida erfarenheter från stiftelsens skolsatsning och kompetens-utveckla lärare och skolledare. Tillsammans med Skolverket har KK-stiftelsen gett Information Highway i uppdrag att skapa en erfarenhetsbank och ett "virtuellt lärarrum" på Internet. Databasen kommer att sammanfatta erfarenheterna från KK-stiftelsens satsning på 1,5 miljarder kronor till landets skolor som inleddes 1995. Drygt 500 skolor har med olika projekt ingått i skolsatsningen. Tillsammans med KK-stiftelsen skapar vi en lärarportal som är en mötesplats på nätet, ett interaktivt forum för diskussion och samtidigt en avancerad informationskälla, säger Anna-Karin Plantin, projektledare och specialist på kunskapshantering på Information Highway. Personifierad information Mjukvaran som man arbetar med (Autonomy) använder sofistikerad teknik för mönster-igenkänning, vilket gör det möjligt för datorer att identifiera sammanhang i information och avgöra vad som är mest väsentligt. Autonomy skapar automatiskt exakta profiler för varje användare och matchar dessa mot den information de har behov av. Detta gör att människor med liknande intressen kan mötas och att dold kunskap förvandlas till användbar information. Information Highway är det enda svenska företag som utvecklat webblösningar med denna programvara. LocusMedicus.net Ett mycket uppmärksammat projekt är LocusMedicus.net, en medicinsk portal på nätet. Med hjälp av intelligenta agenter bevakas i princip all världens vetenskapliga medicinska tidskrifter löpande och för medlemmarna visas de mest relevanta artiklarna utifrån en automatiskt uppdaterad personlig profil. Unik turisttjänst På uppdrag av Sveriges Rese- och Turistråd utvecklar Information Highway en unik tjänst för turistinformation på Internet. All turistinformation som finns tillgänglig på Internet samlas in automatiskt och paketeras därefter utifrån varje besökares unika intressen och behov. - Det unika med tjänsten är att Turistrådet kommer att kunna ge personifierad information samtidigt som man inte behöver ägna tid åt att uppdatera sajten, det sköter programvaran helt automatiskt, säger Fredric Landqvist, projektledare på Information Highway. Den nya tjänsten, som kommer att finnas tillgänglig på www.visit-sweden.com senare i höst, är ett led i Turistrådets satsning på att förbättra servicen för sverigebesökare. Under nästa år kommer WAP-tekniken även att göra det möjligt att prenumerera på svensk turistinformation direkt till mobiltelefonen. Då kommer exempelvis en person som är på bilsemester i Sverige att kunna få information om bra fiskevatten vid nästa avtagsväg och om möjligheten att övernatta i närheten. (Se bif. grafik som hämtas på www.infohwy.se/press/bildarkiv.) Besökarnas beteende skapar nya produkter Information Highway har också fått i uppdrag att utveckla ett internt projekt för Turistrådet. Det handlar om att man ska samla in kunskap om turisternas preferenser genom att se vad de söker för information på visit-sweden.com. Tanken är att man ska skapa turistpaket som motsvarar vad turisterna verkligen vill ha. Paketresor är det stora inom turistnäringen nu och man vill gärna kunna möta denna efterfrågan med attraktiva erbjudanden. Kunskapshantering är ett konkurrensmedel Informationsmängden i vårt samhälle har exploderat och det blir svårare och svårare för den enskilde att få en överblick och göra sitt urval. Stressen att man missat något relevant finns hos de flesta. Den tjänst för kunskapshantering som Information Highway levererar tillämpas också på det egna intranätet, och hjälper företaget att hantera och sammanföra den externa och interna informationen. Varje individ kan skräddarsy sin personliga profil, och behöver inte ägna arbetstid åt att leta efter information. Det märks också i den ökande efterfrågan på webbtjänster för avancerad hantering av information och skräddarsydd omvärldsbevakning. I dagarna har Information Highway fått tre nya uppdrag och flera är på väg in. Tillämpningarna spänner från publika tjänster och portaler till intranät och branschmötesplatser. Fakta om Autonomy Autonomy skapar en personifierad informationsprofil utifrån varje enskild användare. Relevant information levereras och förslag på relaterad information ges. All ny information bevakas i realtid och underrättar användaren när någon ny och relevant information skapas, vilket sker via e-post, fax, personsökare, webbläsare eller valfri "push-metod". Information Highway är s.k. Value Added Reseller för Autonomy och är det enda företag som hittills utvecklat någon tjänst i Sverige med mjukvaran. För ytterligare information kontakta: Anna-Karin Plantin, projektledare och specialist på kunskapshantering, tel. 0708-77 59 33 Ulf Karnell, informationschef, 060-17 65 11 el 070-514 17 39. Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internet-baserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 330 personer inom affärsområdena Business, Interactive och Technology Consulting på nio orter i Sverige samt i Norge, Danmark och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar