Information Highways nyemission fulltecknad

Information Highways nyemission fulltecknad Information Highway AB (publ) har under februari och mars genomfört en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna. Intresset för nyemissionen har varit mycket stort och hela emissionen tecknades med företrädesrätt av aktieägarna. Emissionen har letts av E Öhman J:or Fondkommission AB. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare är fulltecknad och tillför 10 633 847 aktier och cirka 691 MSEK före emissionskostnader. Varje aktieägare har kunnat teckna 1 ny aktie per 4 gamla aktier till teckningskursen 65 SEK. Det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd emission är 55 943 517 aktier. För ytterligare information kontakta: Katarina Nyberg, Finanschef, tel 0706-66 98 97 Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 500 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på drygt 350 företag och levererar lösningar åt bl a ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se/press/] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar