Rättelse

Rättelse Köpeskillingen vid förvärvet av ELK uppgår till 55 miljoner DANSKA kr, exklusive säljomkostnader, varav 15 miljoner DANSKA kr erläggs kontant och resterande del i form av nyemitterade aktier. Sundbyberg den 29 november 1999 Information Highway AB (publ) För ytterligare information: www.elk.dk Göran Wågström, koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20, goran.wagstrom@infohwy.se Morten Elk, administrativ direktör ELK, tel + 45 38 19 26 30, morten.elk@elk.dk Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 350 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på nio orter i Sverige samt i Norge, Danmark och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se/press/] ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00760/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar