Enskilda har utnyttjat övertilldelningsoptionen i CityMail Sweden AB

Enskilda Securities har utnyttjat övertilldelningsoptionen på 294.000 aktier i CityMail Sweden AB enligt pospektet. Följaktligen har 2.867.000 aktier, motsvarande 42% av kapitalet och 43,5% av rösterna placerats. Frågor besvaras av: Håkan Ohlsson, Informationsansvarig och Vice VD CityMail 08-709 43 00 070-752 42 01

Prenumerera

Dokument & länkar