Karo Bio utvidgar licens från University of California

KARO BIO UTVIDGAR LICENS FRÅN UNIVERSITY OF CALIFORNIA Karo Bio har utvidgat den licens som erhölls från University of California (UC) våren 1996 och som hittills haft stor betydelse för bolaget. Karo Bio får nu tillgång till lovande läkemedelsstrukturer som kan komma att bli viktiga för utvecklingen av läkemedel mot höga kolesterolhalter och fetma. Bolaget får också tillgång till helt nya metoder för identifiering av läkemedelssubstanser för behandling av ytterligare en rad vanliga sjukdomar som benskörhet, cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. - Detta innebär att Karo Bios starka teknologibas kompletteras med värdefulla forskningsresultat. Licensavtalet visar betydelsen av starka akademiska nätverk och den nära relationen till UC, säger Per-Olof Mårtensson, VD för Karo Bio. Karo Bio ingick under hösten 1997 forskningssamarbeten med Bristol-Myers Squibb och Merck & Co. med mål att utveckla läkemedel för behandling av fetma/höga kolesterolhalter respektive östrogenrelaterade sjukdomar. Den vidgade licensen med UC kommer att få betydelse för bägge dessa samarbeten och för Karo Bios egna projekt. Därigenom ökas möjligheterna att utveckla innovativa läkemedelssubstanser och att erhålla partners inom övriga forskningsprogram. Karo Bio är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag vars verksamhet inriktas på den tidiga utvecklingsfasen i framtagandet av nya läkemedel. Karo Bios forskning och utveckling sker i samarbete med internationella läkemedelsföretag, som står för den kliniska prövningsfasen samt marknadsföring och försäljning. Karo Bios läkemedelsutveckling baseras på unik kunskap om sk nukleära receptorer vilket ger möjligheter att åstadkomma vävnadsselektivitet, dvs så stor verkan som möjligt i det sjukdomsdrabbade organet och med ett minimum av bieffekter i övriga. Många kända läkemedel verkar genom nukleära receptorer. Ny kunskap om dessa ger möjlighet att ta fram nya läkemedel för behandling av bl a benskörhet, cancer hjärtarrytmi, metabola rubbningar och inflammatoriska sjukdomar, alla sk folksjukdomar. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. Frågor besvaras av: Per-Olof Mårtensson, VD Karo Bio AB, 08-608 60 20 Per Otteskog, vVD och Forskningschef, 08-608 60 18 Besök gärna Karo Bio på http://www.karobio.se Bilaga: Bakgrund Bilaga till pressmeddelande 980526 Bakgrund Karo Bios affärsidé är att utveckla innovativa läkemedel som verkar via sk nukleära receptorer, dvs de receptorer som finns inuti cellkärnan och som bl a tar upp östrogen, sköldkörtelhormon och binjurebarkshormon. Dessa receptorer påverkar därför ett stort antal folksjukdomar såsom benskörhet, cancer, hjärt/kärl sjukdomar, höga kolesterolhalter, Typ II diabetes och inflammatoriska sjukdomar. Mot flera av dessa vanliga sjukdomar saknas idag effektiva läkemedel. Karo Bio har byggt upp en unik teknologibas med mål att utveckla innovativa läkemedelssubstanser, som verkar vävnadsselektivt, för behandling av dessa sjukdomar. Med vävnadsselektiv menas att läkemedlet har optimal effekt i det sjukdomsdrabbade organet, men så få biverkningar som möjligt i övriga. Utvecklingen sker i samarbete med internationella läkemedelsbolag som finansierar Karo Bios forskning inom respektive indikationsområde mot att de erhåller marknadsrättigheter till de utvecklade produkterna. Karo Bio erhåller royalty på produkternas världsmarknadsförsäljning. För att kunna utveckla innovativa läkemedelssubstanser måste Karo Bio ligga i den absoluta forskningsfronten. Vid sidan av den egna utvecklingen har bolaget byggt upp ett stort akademiskt nätverk som ger Karo Bio tillgång till de senaste forskningsresultaten. Dessa resultat vidareutvecklas sedan av Karo Bio till läkemedelssubstanser eller till teknologier för utveckling av sådana. Främsta akademiska samarbetspartners är Karolinska Institutet, University of California (UC), University of York och University of Illinois. Som ett led i denna strategi förvärvade Karo Bio under 1996 det amerikanska bolaget Serra Pharmaceuticals Inc. (numera Karo Bio Inc.). Bolaget innehöll exklusiva rättigheter som förvärvats från UC och som ansågs ha stor betydelse för Karo Bio. Förvärvet skedde via en apportemission och största aktieägare var en grupp forskare verksamma vid UC. Dessa forskare knöts som exklusiva konsulter till Karo Bio.

Prenumerera

Dokument & länkar