Så får du koll på din leverantör

Ny undersökning: Vikten av leverantörskontroller ökar i lågkonjunkturen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och InfoTorg har undersökt inköpsansvarigas leverantörsrelationer och rutiner för att kontrollera sina leverantörer. Fyra av tio har erfarenheter av problem som uppstått just på grund av bristande kontroll av leverantören.

Stockholm 2009-06-24: Vad är viktigast vid val av leverantör? Vad händer med relationerna i lågkonjunkturen? Hur väl känner man sina leverantörer? För att besvara dessa frågor lät Sydsvenska Industri och Handelskammaren, i samarbete med informations- och upplysningsföretaget InfoTorg, utföra en undersökning bland inköpsansvariga på företag, kommuner och myndigheter. Nästan 300 inköpsansvariga deltog i undersökningen. Det är lätt att anta att företag under en lågkonjunktur passar på att söka nya leverantörer med konkurrenskraftigare villkor och priser. Men enligt undersökningen är det motsatta förhållanden. Nästan 40 % av inköparna på företag säger att de i lågkonjunktur försöker stärka sina leverantörsrelationer. Samtidigt verkar de vara mer måna och noga med vilka de gör affärer med. • 8 av 10 säger att vikten av leverantörskontroller ökar i lågkonjunktur • 7 av 10 är dessutom beredda att satsa mer resurser på ökade kontroller - En ökande specialisering gör att många företag fokuserar på sina kärnverksamheter och lägger ut andra verksamheter till leverantörer. Den ökande konkurrensen gör att många företag väljer att samarbeta närmare med sina leverantörer för att gemensamt öka sin konkurrenskraft. Denna beroendeställning ställer samtidigt högre krav på kontroll av just leverantörerna – även på personnivå, säger Henrik Andersson, analyschef på Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Ett seriöst företag förutsätter seriösa människor Undersökningen visar att både företag och offentlig sektor anser kvalitet, leveransförmåga och att leverantören bedriver en seriös verksamhet är viktigast vid val av leverantör. Att leverantören har ekonomisk stabilitet anses viktigt, men mindre viktigt än pris. - Alla företag borde fråga sig hur underleverantörernas ekonomi och leveransförmåga ser ut. Det är minst lika viktigt att ha koll på hur det går för befintliga leverantörer som att kontrollera nya. Mycket kan ha hänt sedan samarbetet inleddes, särskilt i tider som dessa, säger Patrik Attemark, vd på InfoTorg. Trots att 96 % av de tillfrågade svarade att det är viktigt att leverantören bedriver en seriös verksamhet så är det knappt 2 av 10 som kontrollerar vilka personer som står bakom ett företag. - Det är oerhört viktigt att kolla upp personerna som företräder verksamheten; om de verkar seriösa eller har rader av t.ex. betalningsanmärkningar och konkurser eller skattebrott bakom sig. Det är lätt att glömma bort att det är människorna som gör företaget och inte tvärtom, säger Patrik Attemark, vd på InfoTorg. Bristande kontroll kan leda till allvarliga problem Nästan 40 procent av de tillfrågade hade erfarenheter av problem som uppstått just på grund av bristande kontroll av leverantören. Samtidigt visar undersökningssiffrorna hälften av de respondenterna instämde helt i att den egna verksamheten har ett ansvar för att skydda sig mot brottslighet, detta att jämföra med de 90 procent som tyckte att polisen och samhället har störst ansvar vad gäller att förhindra brott mot organisationer, företag och offentlig sektor. - Oavsett vem som har ansvaret för skydd mot brottslighet så är det bra att arbeta förebyggande för att inte riskera den egna verksamheten. I tider som dessa är det extra viktigt och det finns effektiva sätt att hantera denna granskning på. Lösningen kan mycket väl vara att ta reda på så mycket relevant information om leverantören och dess ägare som möjligt. Den typen av informationshantering är vi på InfoTorg experter på, avslutar Patrik Attemark. 5 tips – detta bör du ha koll på om dina leverantörer: 1. Företagsstatus och skatteregistrering (konkurs, likvidation, F-skatt, moms, arbetsgivaravgift) 2. Styrelse (är den fulltalig, nyligen ändrad) 3. Företrädare inkl firmatecknare och revisor (vilka är personerna bakom företaget) 4. Betalningsanmärkningar (särskilt obetalda skatter) 5. Bokslutsinformation (hur stor del av omsättningen hos leverantören står ditt företag för) För att titta närmare på undersökning och rapport, följ denna länk: http://www3.infotorg.se/Documents/nyhetsmaterial/Rapport-Leverantorsrelationer.pdf För mer information, vänligen kontakta: Patrik Attemark VD, InfoTorg Tfn 08-738 50 82 patrik.attemark@infotorg.se Henrik Andersson Analyschef, Handelskammaren Tfn 070- 537 12 17 Henrik.andersson@handelskammaren.com Erika Abramsson Text 100 PR för InfoTorg Tfn 08-545 51 456 erika.abramsson@text100.se Om InfoTorg InfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik. InfoTorg AB har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70% av Ratos och till 30% av Bonnier AB. Om Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Sydsvenska Industri- och Handelskammaren företräder 2 800 medlemsföretag i Skåne, södra Halland, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Handelskammaren arbetar med lobbying, affärsservice och nätverk för att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen.

Om oss

Om InfoTorgInfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik. InfoTorg AB har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70 % av Ratos och till 30 % av Bonnier AB.

Prenumerera

Dokument & länkar