Trend 2010: Fler bebisar och färre avlidna

Stockholm, 2010-07-01. Siffror från informations- och upplysningsföretaget InfoTorg visar att barnafödandet under första halvåret 2010 ökat med nästan 7 procent jämfört med samma period 2009. Samtidigt minskar antalet avlidna med drygt 3 procent.

  Invandringen är 70 procent högre än utvandringen. Samtidigt har utvandringen ökat med nästa 35 procent jämfört med förra året medan invandringen i princip är oförändrad. Också medelåldern i riket har ökat något över tid.

 -          Våra tidigare siffror från 2009 har indikerat att en babyboom är annalkande, säger Patrik Attemark, VD på InfoTorg. Dessa nya siffror för första halvåret 2010 visar ingen direkt avmattning. Sverige kommer fortsatt att se gravidmagar och barnvagnar i ökande mängd på gator och torg. Samtidigt ser vi minskade antal avlidna, en trend som tyder på en välmående befolkning som lever längre.

Antal födslar                                      Antal invandrade            

2010       58 174*                                 2010       44 019*

2009       54 531*                                 2009       43 634*

Antal avlidna                                     Antal utvandrade

2010       46 486*                                 2010       25 916*                

2009       48 034*                                 2009       19 241*                                

* Statstiken är baserad på uppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Den baseras på en genomsnittlig förändring per dag under en given månad multiplicerat med antal dagar den aktuella månaden.

För mer information, vänligen kontakta:              För statistiska frågor, vänligen kontakta:

Patrik Attemark                                                         Ulrika Engdahl

VD, InfoTorg                                                             Marknad, InfoTorg

Tfn 08-738 50 82                                                      Tfn 08-738 51 23

patrik.attemark@infotorg.se                                      ulrika.engdahl@infotorg.se

Om InfoTorg

InfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, juridik och fordon. InfoTorg AB har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70% av Ratos och till 30% av Bonnier AB.

Om oss

Om InfoTorgInfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik. InfoTorg AB har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70 % av Ratos och till 30 % av Bonnier AB.

Dokument & länkar