Nyemissionen i InfraCom inför noteringen på AktieTorget övertecknades med 341 procent

Nyemissionen i InfraCom Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”InfraCom”) inför noteringen på AktieTorget avslutades den 5 december. Erbjudandet uppgick till 22 400 000 kronor och inbringade teckningsanmälningar på totalt 98 786 899 kronor från 2 161 konton.  Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med tilldelningsprinciper och totalt tillförs Bolaget 1 179 nya aktieägare.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för InfraCom och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare, som jag härmed vill hälsa varmt välkomna.”, säger Bo Kjellberg VD och koncernchef.

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i InfraCom att uppgå till 26 000 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 26 000 000 kronor. Emissionskostnaden uppgick till 1 miljon kronor.

Tilldelning

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med redovisade tilldelningsprinciper med främsta syfte att få en god ägarspridning enligt följande:

  • 1 875 000 aktier har i enlighet med emissionsbeslut tilldelats 53 förhandstecknare
  • 1 015 000 aktier har lottats ut till 1 015 tecknare
  • 610 000 aktier har fördelats på 111 investerare som bedöms ha strategisk betydelse för Bolagets verksamhet

Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning den 8 december med likviddag den 13 december. Första dag för handel på̊ AktieTorget kommer att vara den 15 januari.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte InfraCom proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD                                  Oskar Säfström, Styrelseordförande
031 - 301 65 81                                   0739 - 20 45 33
bo.kjellberg@infracomgroup.se           oskar@safstrom.biz

Om oss

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar