Första kvartalet visar ökade intäkter och resultat

Traditionellt byggs årets resultat av ett starkt andra halvår. Mot den bakgrunden har det varit en bra start på året. Infranords intäkter för det första kvartalet uppgick till 819 MSEK (697) och rörelseresultat uppgick till -115 MSEK (-152). Det är en klar förbättring från föregående år. Främst beror det förbättrade resultatet på att vi kunnat starta anläggningsprojekten tidigare än beräknat.

-Vi har vunnit flera nya stora uppdrag vilket resulterat i en stark orderingång 1 662 MSEK (1 152). Vi fick tillbaka drift- och underhållskontraktet för Västra Götaland, öst och väst . Vi fick även in ett stort BEST-uppdrag för mark och bana på Västra Stambanan mellan Laxå - Alingsås.

Det lyckade uppdraget med ombyggnaden av Malmö bangård har belönats med FIA-priset (Förnyelse i anläggningsbranschen), ett kvalitetspris för föredömliga anläggningsprojekt i kategorin ”Bygg och underhåll”, i slutet på första kvartalet.

Vi känner oss mycket tillfreds med att vi, efter två års förhandlande, och fackföreningarna SEKO, ST, Saco/TJ, Ledarna och Sveriges Ingenjörer är överens om ett nytt branschavtal för Järnvägsinfrastruktur.

-Det har varit en bra start på året och vi ser med tillförsikt och spänning på nästa kvartal, då flera stora upphandlingar kommer att avgöras, säger Niclas F Reinikainen, VD på Infranord AB.

Niclas F Reinikainen, VD Infranord Tel: 010-121 43 01
Gunnar Andersson, Ekonomichef och vice VD Tel: 010-121 62 01

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Vi har 3 000 medarbetare som finns över hela landet och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera