Fortsatt samarbete gällande Olskroken i Göteborg

Trafikverket och Peab har tecknat kontrakt gällande Olskroken planskildhet i Göteborg. Infranord och WSP är underentreprenörer till Peab i detta kontrakt, där Infranord ansvarar för allt arbete vad gäller bana, el, signal och teleteknik. Projektet påbörjas omgående och löper fram till 2025.

Projektet är en fortsättning på entreprenaden som Infranord, Peab och WSP tilldelades i november 2015. Den nya järnvägssträckan kommer påtagligt förbättra det nuvarande järnvägsnätet vad gäller kapacitet och driftssäkerhet.

  • Samarbetet gällande Olskroken är ett viktigt infrastrukturprojekt för västra Sverige och jag är glad att Infranord är med och tillför spetskompetens vad gäller bana, el, signal och teleteknik säger Jörgen Jumark, regionchef Väst, Infranord. 

Hela projektet förväntas pågå under drygt tio år och vara klart år 2025.

Louise Westerdahl
Kommunikatör
0730929047
louise.westerdahl@infranord.se

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera