Infranord får uppdrag värt 164 miljoner NOK

Infranord har nyligen vunnit uppdraget att utföra spår och kontaktlednings-arbeten på Dovrebanen mellan Langset-Kleverud. Uppdraget är värt 164 miljoner NOK och är det hittills största uppdraget Infranord vunnit i Norge.

På Dovrebanen vid Mjøsa pågår just nu Norges största väg- och järnvägsprojekt. ”Fellesprosjekt E6-Dovrebanen” är ett samarbetsprojekt mellan Vegvesenet och Jernbaneverket där 21 kilometer fyrfilig motorväg och 17 kilometer järnväg ska anläggas för att öka kapaciteten och reducera restiden för resenärerna.

Projektet är uppdelat i sektioner. Infranord har vunnit uppdraget att utföra spår- och kontaktledningsarbeten på sträckan Langset - Kleverud där 17 kilometer dubbelspår ska anläggas. Uppdraget påbörjas i juli 2013 och ska vara färdigställt 2015.

Under 2011 och 2012 har Infranord utfört förberedande arbeten på sträckan, bland annat borrat fundament för kontaktledningsstolpar, byggt om kontaktledningar samt byggt en ny rangerbangård vid Eidsvoll station.

Totalkostnad för hela ”Fellesprosjekt E6-Dovrebanen” beräknas till 10,1 miljarder NOK varav 4,9 miljarder NOK för järnvägsprojekt.


Roar Solhaug, vd Infranord Norge AS + 47 900 44 607

Infranord är Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra 2 600 medarbetare finns i Sverige, Norge och Danmark och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar