Infranord fortsätter att effektivisera verksamheten

För första kvartalet 2013 redovisar Infranord en lägre omsättning jämfört med första kvartalet 2012 och rörelseresultatet försämrades med 13 MSEK.

Januari – mars 2013

  • Orderingången uppgick under perioden till 692 MSEK (1662)
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 4 051 MSEK (5 446)
  • Intäkterna uppgick under perioden till 700 MSEK (819)
  • Rörelseresultatet uppgick under perioden till -128 MSEK (-115)
  • Periodens resultat uppgick till -106 MSEK (-87)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (-0,64)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 248 MSEK (211)
  • Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 2 607 (2 714)

För första kvartalet 2013 redovisar Infranord en lägre omsättning jämfört med första kvartalet 2012 och rörelseresultatet försämrades med 13 MSEK.

Koncernens intäkter första kvartalet minskade jämfört med föregående år och uppgick till 700 MSEK (819). Rörelseresultatet för perioden minskade och uppgick till -128 MSEK (-115). Resultatnedgången är främst hänförlig till reserveringar för pågående projekt.

Redan under 2012 märktes en minskad efterfrågan på marknaden och situationen består även under första kvartalet 2013. Detta har resulterat i en låg orderingång som påverkat orderstocken negativt.

Förhandlingar i övertalighetsprocessen för de 190 tjänster som varslades i december 2012 pågår fortfarande. Resultatet av dessa förhandlingar kommer att presenteras i början på andra kvartalet.

Infranord har fortsatt stora utmaningar med att effektivisera verksamheten för att nå en stabil lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Palmblad, tf Vd Infranord AB, tfn: 010-121 43 00
Gunnar Andersson, CFO och vice Vd, tfn: 010-121 62 01

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra 2 700 medarbetare finns i Sverige, Norge och Danmark och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar