Infranord kartlägger järnvägsspår i Nederländerna med unik metod

Infranord framför just nu en unik mätmaskin i Nederländerna. Uppdraget är att som en del i ett europeiskt forskningsprojekt mäta den nederländska järnvägens dynamiska prestanda för att förstå hur järnvägsspåren slits.

-      För dynamisk styvhetsmätning är Infranords RSMV* unik i sitt slag. I detta specifika forskningsprojekt är Prorail uppdragsgivare och forskningsprojektet handlar om att bättre förstå spårnedbrytning och vibrationer i spår berättar Eric Berggren från Eberdynamics som samarbetar med Infranord i projektet.

Mätningar analyseras och tolkas av forskare på TU Delft och konsulter inom geodynamik. I ett internationellt perspektiv har Infranord kommit långt inom spårstyvhetsmätning. Redan för 8 år sedan medverkade RSMV i ett EU-forskningsprojekt som täckte in mätningar i bland annat Tyskland, Frankrike, Schweiz och Tjeckien.

I Sverige testas nu även styvhetsmätningar med specialutrustning på Infranords höghastighetsmätvagn IMV200.

-      I takt med att trafiken ökar i spår kommer spårslitaget att öka liksom behovet att göra rätt underhåll i rätt tid. Vår förhoppning är att våra mätningar skall bidra till att identifiera underhållsbehov på ett tidigt stadium för att kunna initiera förebyggande åtgärder säger Göran Sandahl, chef för Infranords mätenhet.

*RSMV – rullande spårstyvhetsmätvagn

Telefon: 010-121 25 20

goran.sandahl@infranord.se

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Infranord framför just nu en unik mätmaskin i Nederländerna. Uppdraget är att som en del i ett europeiskt forskningsprojekt mäta den nederländska järnvägens dynamiska prestanda för att förstå hur järnvägsspåren slits.
Twittra det här

Citat

För dynamisk styvhetsmätning är Infranords RSMV unik i sitt slag. I detta specifika forskningsprojekt är Prorail uppdragsgivare och forskningsprojektet handlar om att bättre förstå spårnedbrytning och vibrationer i spår.
Eric Berggren från Eberdynamics
I takt med att trafiken ökar i spår kommer spårslitaget att öka liksom behovet att göra rätt underhåll i rätt tid. Vår förhoppning är att våra mätningar skall bidra till att identifiera underhållsbehov på ett tidigt stadium för att kunna initiera förebyggande åtgärder.
Göran Sandahl, chef för Infranords mätenhet