Infranord vann serviceavtal i Västra Götaland

I stor konkurrens med andra vann Infranord drift- och underhållskontraktet för Västra Götaland öst och väst.

- Vi är glada åt att vi återigen fått förtroendet att hålla i driften och underhållet på järnvägarna i Västra Götaland, säger Ulf Johansson, regionchef väst på Infranord AB.

Avtalet är Sveriges största, samlade drift- och underhållskontrakt och innefattar totalt 127 mil järnväg i Västra Götaland, uppdelat på tre geografiska områden, öst, väst och Göteborg. Infranord har fått avtalet att sköta drift och under håll för öst och väst.

Uppdraget innefattar samtliga teknikgrenar som arbetar med förebyggande underhåll, vintertjänster, besiktning och åtgärdande av besiktningsanmärkningar samt felavhjälpning, skador olyckor och brott.

Det nya avtalet börjar gälla från 1 juni 2012 och avslutas 31 augusti 2015, därefter två år i option.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Johansson, regionchef väst på Infranord AB tfn: 010 121 33 90
Antina-Maria Hessel, Presschef Infranord tfn: 010 121 74 60

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Vi har 3 000 medarbetare som finns över hela landet och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar