Infranord vinner totalentreprenad avseende Getingmidjan

Infranord har vunnit uppdraget att renovera
järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, den så kallade
Getingmidjan.

Huvudentreprenör är Implenia och uppdragsgivare är Trafikverket. Anbudssumman för Infranords del av projektet uppgår till 256 miljoner kronor.

-      Arbetet sker på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor som brukar benämnas som en flaskhals för tågtrafiken i Stockholm. Kombinationen av omfattande renoveringsarbeten och starkt begränsad tid är en utmaning som passar Infranords kompetens väl säger Helene Biström, VD Infranord.

Uppdraget innebär att Infranord ska se över och förnya järnvägen längs hela Getingmidjan, en sträcka som till stora delar är från 1950-talet och som har nått sin tekniska livslängd. Infranord ska bland annat se över och byta eller renovera alla spår, växlar, kontaktledningar, signalsystem och telesystem. I projektet ingår också brobyten och tunnelrenovering.

Merparten av arbetsinsatserna kommer att ske under sommarhalvåren 2018-2020. Hela projektet ska vara klart 2021. Pendeltågstrafiken som idag går på sträckan Getingmidjan kommer att flyttas till Citybanan.

Mikael Åstrand, tf Regionchef Norra

Telefon: 010-121 30 53

mikael.astrand@infranord.se

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Infranord har vunnit uppdraget att renovera järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, den så kallade Getingmidjan. Huvudentreprenör är Implenia och uppdragsgivare är Trafikverket. Anbudssumman för Infranords del av projektet uppgår till 256 miljoner kronor.
Twittra det här

Citat

- Arbetet sker på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor som brukar benämnas som en flaskhals för tågtrafiken i Stockholm. Kombinationen av omfattande renoveringsarbeten och starkt begränsad tid är en utmaning som passar Infranords kompetens väl.
Helene Biström, VD Infranord