Infranord visar bättre resultat för 2012

Infranords tredje år som aktiebolag är avslutat och vi redovisar en förbättring av rörelseresultatet med 88 MSEK jämfört med 2011.

Oktober – december 2012

 • Orderingången uppgick under perioden till 635 MSEK (898)
 • Intäkterna uppgick under perioden till 1 294 MSEK (1 291)
 • Rörelseresultatet uppgick under perioden till 34 MSEK (-12)
 • Periodens resultat uppgick till 20 MSEK (-12)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 191 MSEK (144)

Januari - december 2012

 • Orderingången uppgick under året till 3 997 MSEK (3 981)
 • Orderstocken uppgick i slutet av året till 4 077 MSEK (4 615)
 • Intäkterna uppgick under året till 4 516 MSEK (4 495)
 • Rörelseresultatet uppgick under året till 18 MSEK (-70)
 • Årets resultat uppgick till 0 MSEK (-61)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,46)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 157 MSEK (-133)

Infranords tredje år som aktiebolag är avslutat och vi redovisar en förbättring av rörelseresultatet med 88 MSEK jämfört med 2011.

Koncernens intäkter uppgick till 4 516 MSEK (4 495) och rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK (-70). Resultatförbättringen beror i allt väsentligt på en något bättre vinstmarginal i projekten samt en högre beläggningsgrad av produktionsresurser, tekniker och maskiner.

Under året vann Infranord flera strategiskt viktiga uppdrag.

         Totalentreprenaden för SL på samtliga lokalbanor och pendeltågsdepåer i Stockholm

         Drift- och underhållskontraktet på två av de tre huvudbandelarna i Västra Götaland

         Ett omfattande BEST-uppdrag på Västra Stambanan mellan Laxå och Alingsås

         Stort uppdrag för norska Jernbaneverket, bangårdsombyggnad i Ski utanför Oslo

Flera stora framtida nysatsningar för järnvägen i Sverige har presenterats under året, men för 2013 förväntar vi oss en lägre efterfrågan på järnvägstjänster. Infranord lade därför i december ett varsel om uppsägning för 190 personer inom produktion och administration. Förhandlingar om dessa personalneddragningar slutförs under första kvartalet 2013.

Långsiktigt och för 2013 har Infranord fortsatt fokus på säkerhet, effektivisering och kompetensutveckling för att säkerställa sin konkurrenskraft på marknaden.

Ulf Palmblad, tf Vd Infranord AB, tfn: 010-121 43 00
Gunnar Andersson, CFO och vice Vd, tfn: 010-121 62 01

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra 2 700 medarbetare finns i Sverige, Norge och Danmark och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar