Omsättning över 4 miljarder och stabilt resultat

Infranord bokslutskommuniké 2017

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 1 478 MSEK (1 530)
 • Intäkterna uppgick till 1 192 MSEK (1 101)
 • Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK (17 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 76 MSEK (12)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 192 MSEK (125)

Januari – december

 • Orderingången under perioden var 3 749 MSEK (4 537)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 7 255 MSEK (7 504)
 • Intäkterna uppgick till 4 003 MSEK (3 911)
 • Rörelseresultatet uppgick till 174 MSEK (217 MSEK, varav en positiv engångspost uppgående till 51 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 134 MSEK (167)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,99 kr (1,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 MSEK (91)
 • Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 825 (1 846)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 67 MSEK (83,5 MSEK)

-      En stark affär under andra halvåret har genererat både en ökad omsättning och ett ökat resultat. Helårets omsättning summerade till 4 miljarder och var den högsta på flera år säger Infranords VD Helene Biström.

Helene Biström, VD Infranord, telefon 010 121 43 00
Lina Stolpe, CFO Infranord, telefon 010 121 28 08


Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Infranord har 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Snabbfakta

Infranords bokslutskommuniké: Omsättning över 4 miljarder och stabilt resultat
Twittra det här

Citat

En stark affär under andra halvåret har genererat både en ökad omsättning och ett ökat resultat. Helårets omsättning summerade till 4 miljarder och var den högsta på flera år.
Helene Biström, VD Infranord