Svagt första halvår - men gynnsamt marknadsläge för Infranord

Infranords rörelseresultat för det första halvåret uppgick till – 140 MSEK (-62) huvudskälet är en lägre nettoomsättning som uppgick till 1 868 MSEK (2 119) samt brister i verksamhetens resursutnyttjande på grund av kraftiga variationer mellan planerat och verkligt utfall.  Pågående rationaliseringsåtgärder kommer under hösten att kompletteras med åtgärder för att förbättra styrning och resursutnyttjande. Den lägre nettoomsättningen jämfört med föregående år beror på försenade anläggningsprojekt till följd av den stränga vintern samt lägre volym i servicekontrakten där ett par större kontrakt gick förlorade under 2010.

Orderingången uppgick under första halvåret till 2 157 MSEK, vilket är en minskning jämfört med föregående år då Infranord vann flera stora kontrakt i juni. Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 428 MSEK (5677) varav cirka 1 795 MSEK avser leverans under 2011.

-          Vi har vunnit några stora affärer under det andra kvartalet. Exempel på detta är ett förnyat förtroende att sköta drift- och underhåll av 24 mil järnväg vid Kust till Kustbanans västra del. En kontraktsumma som uppgår till ca 165 MSEK. Vi har också tilldelats entreprenaden på Nynäsbanan till ett ordervärde av 55 MSEK och vi har fått uppdraget att förlänga bangården i Abisko för 56 MSEK, säger Infranords VD Niclas F Reinikainen.

Under året har också Infranord etablerat sig på den danska och norska marknaden. I Danmark bygger nu Infranord två parallella spår från Köpenhamns huvudbangård mot Öresundsbanan. Kontraktet värderas till cirka 50 MSEK och beställare är Banedanmark. Under andra kvartalet vann också Infranord sitt första kontrakt i Norge.

-          Det är mycket glädjande att vi vunnit vårt första entreprenadkontrakt i Norge. Infranord ska som utförandeentreprenör utföra kontaktledningsarbeten mellan Minnesund och Eidsvoll till ett värde av ca 15 MSEK, säger Niclas F Reinikainen.

Infranord kommer att medverka i det nationella arbetet med att minska antalet tågstörningar. Infranord har utvecklat och erbjudit Trafikverket paketlösningen SpårEffekt. Paketet möjliggör genomgripande och förebyggande insatser samt en akut insatsstyrka på plats för snabb felavhjälpning i storstadsregionerna.

-          Åtgärderna i SpårEffekt kan utföras med effekt redan i år och samordningsvinster ger lägre kostnader vilket gör att samhället totalt sätt får mer infrastruktur för pengarna, säger Niclas F Reinikainen.

För ytterligare information kontakta:

Niclas F Reinikainen, VD 010-121 43 01

Gunnar Andersson, Vice VD 010-121 62 01

Infranord är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Vi har 3 000 medarbetare som finns över hela landet och vi omsätter 4,5 miljarder kronor.

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Dokument & länkar