Halmstad Kommun outsourcar skanning till INgroup

Halmstad Kommun outsourcar skanning till Ingroup Avtalet är värt cirka 1,7 miljoner kronor och stärker den trend som, enligt INgroup och Svenska Kommunförbundet, visar på en ökning av skanning av fakturor bland kommuner. Avtalet som blev klart i dagarna omfattar skanning av fakturor och volymerna är cirka 140 000 fakturor per år från 1200 olika leverantörer. - 2001 fattade kommunfullmäktige beslut om att kommunen skall skanna sina fakturor. Orsaken är bättre intern kontroll minskade kostnader för hanteringen av fakturor. Det är dessutom ett viktigt led i utvecklingen mot EDI, berättar Åke Bengtsson på Halmstad Kommun. Upphandling genomfördes under sommaren och hösten. Totalt var det 11 leverantörer som lämnade anbud. INgroup hade det fördelaktigaste anbudet, utifrån urvalskriterierna. Leveransstart är beräknad till december månad. Enligt INgroups prognos kommer efterfrågan inom elektronisk handel att fortsätta öka. - Avtalet med Halmstad Kommun betyder mycket för oss och visar på vilken marknad det finns inom offentlig sektor. Vi har på kort tid dubblat antalet förfrågningar inom just datafångst och skanning. Jag tror att det framför allt beror på att det tidigare funnits en rädsla kring informationssäkerheten som avtar när det finns praktiska exempel, säger Lars Harrysson, VD, INgroup. INgroup levererar sedan tidigare elektronisk leverantörsfakturahantering till Gävle Kommun som har en volym på ungefär 35 000 fakturor per år. Svenska Kommunförbundet genomförde under våren en undersökning bland landets alla kommuner. Syftet var att få en övergripande bild av läget i landets kommuner när det gäller införandet av elektronisk handel i olika former av skanning. Undersökningen visade att 57 av 247 kommuner som svarat anger att de infört skanning av pappersfakturor. INgroup erbjuder affärsstöd med garanti. Med hjälp av IN-modellen kan vi höja kvaliteten, sänka kostnaderna och öka effektiviteten i de flest affärsstödjande funktionerna hos större företag. INgroup ägs av Skandia, If, WM-data och TeliaSonera, omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 1000 medarbetare. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31795 För vidare information: INgroup Lars Harrysson, VD, tel: 08-452 10 00 Christina Friberg, informatör, tel: 070-581 80 08, christina.friberg@ingroup.se www.ingroup.se Halmstad Kommun Åke Bengtsson, Finanschef, Tel: 035-13 74 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00390/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00390/bild.html Pictures

Om oss

INgroup erbjuder affärsstöd med garanti. INgroup ägs av Skandia, If, WM-data och TeliaSonera, omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 1000 medarbetare