Stockholms Läns Landsting har skrivit ramavtal med INgroup

Stockholms Läns Landsting har skrivit ramavtal med INgroup Ramavtalet är i sin helhet värt ca 250 miljoner kronor på en treårsperiod och omfattar telefonitjänster på distans. Produktionen av samtliga tjänster kommer INgroup att hantera vid sin verksamhet i Linköping. Avtalet gäller från 1 januari 2004 och räcker i två år med option på ytterligare två år fram till årsskiftet 2007/2008. - När det gäller telekombranschen har vi på Stockholms Läns Landsting en lång erfarenhet av outsourcing och kunde utifrån det sätta upp ett antal krav och önskemål som vi ville att vår leverantör skulle leva upp till. INgroup lämnade ett anbud som innefattade det vi efterfrågade i kombination med en bra prisbild, säger Susanne Ekman, ramavtalsansvarig, Stockholms Läns Landsting. - Ramavtalet med Stockholms Läns Landsting visar att den offentliga sektorn är mogen när det gäller outsourcing. Vi arbetar sedan tidigare med kommunerna Gävle och Halmstad. Att vi dessutom har ett avtal med Stockholms Läns Landsting, som ligger långt fram i utvecklingen, kommer att vara av stor betydelse när det gäller fortsatt arbete med kommun och landsting, säger Lars Harrysson, VD INgroup. De tjänster som ingår i ramavtalet mellan INgroup och Stockholms Läns Landsting bygger på två huvudtjänster. Den ena huvudtjänsten är "Telefonistservice på distans", dvs traditionell växelhantering och den andra huvudtjänsten är "Upplysningsservice", vilket kan liknas vid en kundtjänst. INgroup har nyligen tecknat avtal med Halmstad Kommun som är värt cirka 1,7 miljoner kronor. Avtalet omfattar skanning av fakturor och volymerna är cirka 140 000 fakturor per år från 1200 olika leverantörer. INgroup levererar även elektronisk leverantörsfakturahantering till Gävle Kommun som har en volym på ungefär 35 000 fakturor per år. INgroup erbjuder affärsstöd med garanti. Med hjälp av IN-modellen kan vi höja kvaliteten, sänka kostnaderna och öka effektiviteten i de flest affärsstödjande funktionerna hos större företag. INgroup ägs av Skandia, If, WM-data och TeliaSonera, omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 1000 medarbetare. För vidare information: INgroup Lars Harrysson, VD, tel: 08-452 10 00 Christina Friberg, informatör, tel: 070-581 80 08 christina.friberg@ingroup.se www.ingroup.se Stockholms Läns Landsting Susanne Ekman, ramavtalsansvarig, tel: 08-690 57 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031117BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031117BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

INgroup erbjuder affärsstöd med garanti. INgroup ägs av Skandia, If, WM-data och TeliaSonera, omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 1000 medarbetare

Dokument & länkar