Inhalation Sciences erhåller godkännande på nyckelpatent i Europa

Det europeiska patentverket EPO har lämnat ett godkännandebesked avseende ett av Inhalations Sciences viktigaste patent. Patentet omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale och utgör en kombination av produkt- och metodpatent. Patentets livslängd sträcker sig till och med 2033.

Inhalation Sciences (ISAB) utvecklar lab-instrument för att studera hur partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem. Hjärtat i bolagets teknikplattform kallas PreciseInhale®. Beroende på användarens frågeställningar och utvecklingsändamål kopplas olika moduler till PreciseInhale®.

En av de mest centrala egenskaperna hos PreciseInhale är kapaciteten att effektivt kunna generera högkvalitativa aerosoler från olika materialtyper. Det nu beviljade patentet omfattar centrala uppfinningar som ligger till grund för just detta.

Ett godkännande från det europeiska patentverket EPO betyder att patentet nu kan valideras i de flesta länderna i Europa. Valet av specifika länder kommer att göras senare under året. Patentskyddet i valda länder kommer att gälla t.o.m. 2033.

Fredrik Sjövall, VD: ”Vi är extra nöjda med godkännandet av just den här patentansökan då den omfattar kärnan i vår produktplattform och dessutom ger oss ett patentskydd i ytterligare 15 år. Godkännandet understryker också unikiteten och innovationshöjden hos de uppfinningar som ligger till grund för våra produkter och är en fjäder i hatten för vår grundare Per Gerde”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar