Inhalation Sciences får utökat uppdrag om 1,2 MSEK inom ramen för FORMAMP projektet om antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är ett globalt växande problem inom hälso- och sjukvården. EU-projektet FORMAMP undersöker om antibakteriella peptider (AMPer) i kombination med innovativa formuleringar kan vara ett sätt att stoppa utvecklingen. Inhalation Sciences har kontrakterats för att genomföra en serie tilläggsstudier för projektet, och ökar därmed både sin del i projektet och sina forskningsintäkter.

Inhalation Sciences (ISAB) har blivit kontrakterade att under 2017 genomföra tilläggsstudier som bland annat syftar till att karakterisera kiselpartiklars potential att fungera som inhalerbar formulering. Den utvidgade uppdraget bidrar till ca 1,2 miljon SEK i intäkter för ISAB utöver vad som tidigare kommunicerats. 

FORMAMP är ett innovativt forskningsprojekt som med hjälp av nanoteknik syftar till att formulera och leverera AMPer, bland annat till lungan. Under projektet har Inhalation Services forskningsteknik använts in vitro, ex vivo och in vivo.

Per Gerde, CSO/Grundare på ISAB:” Detta är ett mycket bra projekt för oss. Vi får möjlighet att leverera den för projektet så nödvändiga inhalationsteknologin, komplett med våra egna in-house-metoder. Jag vågar påstå att vi är ett av få bolag i världen som kan leva upp till de krav som projektet efterfrågar. Vi är också stolta över att få bidra till ett så viktigt och tvärvetenskapligt projekt. Vår inhalationsteknologi har en stor roll att spela för forskning och utveckling av peptider.”

Dr. Lovisa Ringstad, projektsamordnare på FORMAMP: ”Vi är mycket nöjda med forskningsresultaten från ISAB:s studier så här långt och det faktum att man kan mäta distributionen inom lungorna. Den kunskapen är extremt viktig när nya formuleringar ska tas fram för att styra de aktiva substanserna till rätt plats, vilket är en förutsättning när lokal behandling ges mot svåra lunginfektioner. ISAB:s medverkan i projektet är mycket värdefull och vi ser fram emot resultaten från tilläggsstudierna under projektets slutfas.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Om FORMAMP

Projekt FORMAMP har som slutmål att minska den dramatiska ökningen av resistenta bakterier samt att ta fram nya och innovativa formuleringsstrategier baserade på en kombination av nanoteknik och antibakteriella peptider (AMPs) för behandling av infektionssjukdomar orsakade av bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), och Mycobacterium tuberculosis. FORMAMP finansieras av EU (European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no 604182.)

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar