Inhalation Sciences offentliggör årsredovisning för 2017

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 11 april 2018 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23 maj 2018. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.inhalation.se samt via bifogad pdf.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar