Inhalation Sciences utser Lena Heffler till ny VD

STOCKHOLM, SVERIGE – 19 April, 2018. Inhalation Sciences, som utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för inhalationsforskning, meddelar att Lena Heffler blir ny VD i bolaget. Lena tillträder sin befattning den 7 maj.

Inhalation Sciences (ISAB) utvecklar instrument som bland annat påskyndar och underlättar utvecklingen av inhalerbara läkemedel. Bolagets produkter befinner sig i tidig kommersialiseringsfas och för att förstärka fokuseringen på försäljning och marknadsföring har Lena Heffler utsetts till bolagets nye VD. Lena Heffler efterträder Fredrik Sjövall som, av bolagets huvudägare, kommer att föreslås till ny styrelseordförande i samband med årsstämman den 23 maj. Lena tillträder sin befattning den 7 maj.

Lena Heffler, MSc i biokemi från Uppsala Universitet och Licentiatexamen i Klinisk Immunologi från Karolinska Insititutet, har arbetat med försäljning inom life science branschen i mer än 15 år. Bland tidigare uppdragsgivare finns Agilent, Aerocrine och Addtech.

Otto Skolling, styrelseordförande: ”Lena har en tydlig och stark bakgrund från kommersialisering inom life science området. I rekryteringen av ny VD har engagemang, energi och fokus på försäljning varit viktiga hörnstenar. Vi tror att Lena har alla egenskaper som behövs för att ta Inhalation Sciences till nästa nivå”

Lena Heffler, tillträdande VD: ”Inhalation Sciences är ett bolag med en unik och mycket spännande teknikplattform som har potential att göra stor skillnad för inhalationsforskare världen över. Bolaget befinner sig också i en spännande fas med många pågående kunddialoger och ett kommersiellt genombrott inom räckhåll. Jag har med mig 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring av produkter och teknologier inom life science området. Jag ser fram emot att få omsätta detta i det fortsatta arbetet med att göra PreciseInhale till ett standard instrument på världens inhalation-lab och Inhalation Sciences till ett framgångsrikt och lönsamt bolag”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den april 19, 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera