Första dag för handel på AktieTorget

Handeln med Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) aktier på AktieTorget inleds idag, den 16 mars 2017. Aktierna handlas under handelsbeteckningen ”INIT” och har ISIN-kod DK0060775872.

Inför noteringen på AktieTorget genomförde Initiator Pharma en företrädesemission om cirka 20,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 44,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 215 procent. Bolaget avser med hjälp av likviden från företrädesemissionen att färdigställa den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten IPED2015, vilken utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion. Bolaget avser även att ansöka om en klinisk fas I-studie för läkemedelskandidaten.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag baserat i Århus i Danmark utspunnet från Saniona AB (listat på Nasdaq Stockholm First North Premier). Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion (ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Initiator Pharmas nya behandlingsmetod med IPED2015 avser att behandla den stora grupp av patienter som lider av ED och som är resistenta mot dagens behandlingsmetoder.

Prenumerera

Dokument & länkar