Marknadsmeddelande 50/17 – Initiator Pharma AB noteras på AktieTorget den 16 mars, 2017

Första handelsdag på AktieTorget för Initiator Pharma AB:s aktie är den 16 mars 2017.  Kortnamnet för aktien är INIT.

Det totala antalet aktier i bolaget är 8 683 943.

Information om aktien:

Kortnamn: INIT
Aktienamn: Initiator Pharma AB
ISIN-kod: DK0060775872
OrderBoks-ID: 134866
Organisationsnummer: CVR:37663808
Kvotvärde: 0,105 DKK
Första handelsdag: 16 mars, 2017
Antal aktier: 8 683 943
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 10 mars 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se