Islossning i den Nordiska finansbranschen

Det tog tid för de Nordiska bankerna att värdera fördelarna med outsourcing, men när det nu kommer görs det för att effektiviseringsvinsterna så tydligt ger utrymme för nyinvesteringar i projekt som rör kärnverksamheten, digitalisering och insatser som ökar bankernas intjäningsförmåga. Carl-Henrik Hallström, nordisk chef på Wipro, ser dagligen exempel omkring sig. Som global jätte inom Finansiella sektorn har Wipro bistått stora internationella banker och försäkringsbolag i denna spännande förändringsresa.

I början av 2000-talet inleddes den stora outsourcingvågen i Norden, företag i de flesta branscher insåg att de kunde utkontraktera de delar av verksamheten som inte betraktades som kärnverksamhet. Efter inledande diskussioner om för- och nackdelar med outsorcing började de flesta branscher att outsourca stödjande verksamheter som IT-, HR- och Ekonomi-tjänster.

Några som initialt har varit mer försiktiga gällande outsourcingbesluten är företagen i finansbranschen.  Men nu ser Carl-Henrik Hallström att vi har en transformation an den nordiska finansbranschen framför oss. Under de närmaste åren tror han att ett flertal företag inom finanssektorn kommer att outsourca hela eller delar av sin IT-och back office verksamhet.

– Företagen i den nordiska finanssektorn har lyckats väl de senaste åren och i många avseenden klarat sig bättre än sina europeiska kollegor. Detta har bidragit till att de hittills inte haft behovet att söka efter större besparingar och outsourcings-lösningar, säger Carl-Henrik Hallström.

Men även om många finansiella institutioner har en väl fungerande ekonomi så har pressen ökat. Under de senaste åren har de påverkats av omfattande regelverksförändringar som Basel ll och Basel lll, Dodd Frank, Solvens II och FATCA m fl. och kommer att påverka ännu mer framöver. Utöver detta kommer kraven från marknaden på digitalisering, ökad IT säkerhet, mobila lösningar, nya betalningslösningar mm mm. Sammantaget ställer detta krav på frigörande av kapital och resurser för nya investeringar. Svaret blir ett behov av effektiviseringar inom IT-sektorn och då ligger inte tanken om outsourcing som förändringsverktyg långt borta.

– Vi kan konstatera att nästan alla vill uppnå en hög grad av digitalisering, automatisering och standardisering, säger Christer Hjortsparre, Nordisk Affärsområdeschef för Financial Services på Wipro. Digitaliseringen som nya smarta mobila lösningar, automatisering av ex.betalningar men även standardisering av core banking lösningar som skall ge ökad intjäningsförmåga.

I början av 2010-talet hamnade en av USAs största banker i denna situation och sökte hjälp hos Wipro. Wipro bistod banken att skära ner kostnader för sitt IT-stöd samtidigt som de ökade produktiviteten och effektiviteten med 25 procent över en treårsperiod.

Genom en kombination av globala och lokala leveransmodeller kunde Wipros team försäkra sig om en smidig personalövergång av över 1800 anställda från kund till Wipro efter ett förvärv. Över 60 procent av de tjänster som tidigare hanterades direkt av kunden sköts nu helt eller delvis av Wipro. Detta ökade kundens självförtroende och hjälpte dem att behålla fokuseringen på deras centrala processer.

Wipro kunde även hjälpa kunden att optimera sitt IT-stöd och datahallar genom att ta över deras Europeiska datacenter. Utöver att bibehålla processer och rutiner i datacentret kunde Wipro kontinuerligt förstärka resurserna.

Kostnadsbesparingarna som kunnat göras tack vare Wipros arbete har banken sedan nyttjat för ökade investeringar i nya affärs-och IT lösningar. Detta har också medfört att Wipros engagemang kunnat breddas till en rad andra områden. Det har omfattat digitalisering, utvecklande av selfservicetjäntser, mobila lösningar, effektivisering av internetbanks-lösningar, och att öka bankens intjäningsförmåga. Och kanske viktigast av allt, utvecklat IT-säkerheten som idag möter extremt högt ställda krav.

Wipros övertagande av supporttjänsterna till den amerikanska kundens IT-infrastruktur hjälpte dem att avsevärt skära ner kostnaderna, säger Christer Hjortsparre. Genom att ta över deras datacenter i Europa, kunde vi på Wipro övervaka bankens konsolideringsarbete och förstärka den samlade effektiviteten totalt sett. Vår absoluta övertygelse är att dessa effektiviseringsnivåer även kan uppnås i liknande situationer för andra stora banker. Vi gör detta regelbundet och de nordiska bankerna och försäkringsbolagen håller på att få upp ögonen för vårt arbete. Sammantaget kan jag konstatera att vi har en islossning framför oss i denna bransch, nu börjar bankerna att outsourca. Det amerikanska undersökningsföretaget Market research.com har sammanställt ett flertal rapporter rörande finansbranschen och förutspår att investeringarna i finansbranschen globalt, kommer att uppgå till ca 20 miljarder dollar under de kommande 10 åren*. De som är tidigt ute i denna process har mycket att vinna och kommer att få ett viktigt försprång före sina konkurrenter.

* Five Banking Innovations from Five Continents: USA, Europe, Asia, Africa, Australia
Market research.com presents a white paper by Banking reports.


Carl-Henrik Hallström, nordenchef, Wipro

Christer Hjortsparre, Nordisk Affärsområdeschef för Financial Services på Wipro

Om oss

På Inmema PR har vi hjälpt våra kunder att hantera allt ifrån strategisk marknadskommunikation, medierelationer och internkommunikation till renodlad ekonomisk information (IR) sedan 1994.

Prenumerera