Analysinstrument från Minalyze revolutionerar gruvindustrin

Innovationsbron investerar i Minalyze som ska revolutionera gruvindustrin genom att skapa morgondagens prospekteringsprocess.

Innovationsbron investerar i Minalyze AB. Deras affärsidé är att erbjuda prospekteringsföretag och gruvbolag pålitliga och repeterbara analyser av borrkärnor, snabbt och i anslutning till prospekteringsområdet. Detta är möjligt genom att utnyttja en ny fluorescerande röntgenteknik, XRF, paketerad i en utrusning som klarar extrem miljö. Med hjälp av analysutrustningen från Minalyze ges prospekteringsföretag och gruvbolag möjlighet till bättre beslutsunderlag samt bidrar till en optimal användning av resurser. Enligt Minalyzes egna beräkningar kan större kunder spara flera tiotals miljoner kronor årligen via det nya instrumentet.

”Det unika analysinstrument som Minalyze utvecklar kommer att revolutionera gruv- och prospekteringsprocessen. Med instrumentet Minalyzer CS ges aktörer inom gruvnäringen och prospekteringsindustrin möjlighet att snabbt analysera stora mängder borrprover – direkt i anslutning till borrhålet. Detta innebär att kunderna, jämfört med dagens metoder, får betydligt mer information om innehållet i borrhålet. Att få snabb och omfattande information med hög noggrannhet innebär att kunden, med hjälp av vårt instrument, kan spara tid, pengar och öka kvalitén”, säger Annelie Blomdahl, VD Minalyze AB.

”Analysinstrumentet från Minalyze har alla förutsättningar att ge en stor kundnytta inom gruv- och prospekteringsindustrin. Enligt min erfarenhet och kunskap om gruvindustrin så är det just snabbheten, noggrannheten och kostnadseffektiviteten i alla analyser som har saknats. Det ska bli spännande att följa bolagets fortsatta utveckling”, säger Johan Falk, ansvarig Investment Manager på Innovationsbron AB.

Minalyze är ett portföljbolag till Encubator i Göteborg – en inkubator som matchar bra idéer med entreprenöriella talanger. Encubator är en av de inkubatorer som Innovationsbron är med och driftsfinansierar. 

”Att Innovationsbron väljer att investera i Minalyze är ännu ett kvitto på att vår modell skapar nya bolag med stor, internationell tillväxtpotential”, säger Morgan Skarin, VD på Encubator.

Läs mer om Minalyze på www.minalyze.com

För frågor vänligen kontakta:

Johan Falk                                                                    Annelie Blomdahl
Investment Manager, Innovationsbron AB                         VD, Minalyze AB
Tel: 070- 326 20 19                                                        Tel: 0702-41 69 19

Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron arbetar över hela Sverige via sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Taggar:

Om oss

Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i över 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden

Dokument & länkar