Hjälp för barn med funktionshinder

Innovationsbron investerar i Jump & Joy AB, som utvecklar, producerar och säljer medicinteknisk utrustning för lustfylld aktivitet och träning och stimulera kognitiv utveckling hos barn med funktionshinder.

Jump & Joy´s första produkt Hoppolek är avsedd för barn med grava funktionshinder som inte kan stå upp själva, eller hoppa och leka som friska barn. Då skelettet inte belastas blir barnen bensköra vilket kan ge upphov till spontana frakturer. Syftet med Hoppolek är främst att stärka skelettet genom dynamisk belastning och på så sätt förhindra benskörhet. Produkten består av en motoriserad rund plattform anpassad för att placera barn i ståskal på. Ståskal är ett formgjutet plastskal som möjliggör för barnen att stå upprätta. Med en enkel manöverpanel med stora knappar i glada färger kan barnen få plattformen att hoppa, snurra, vibrera och spela musik. På så sätt ger det barnen en lustfylld aktivitet som stärker både kropp och själ. Produkten är CE-märkt som medicinteknisk utrustning klass IIa och är såld till bland annat heldagsskolan Rullen och ett forskningsprojekt mot benskörhet i Västra Götalandsregionen.

”Vi är både stolta och glada över att Innovationsbron valt att investera. Det känns fantastiskt skönt att få tillgång till Innovationsbrons stöd och kompetens. Nu ska vi göra allt för att det här projektet ska lyckas", säger grundaren Ylva Dalén, som fick utmärkelsen årets kvinnliga uppfinnare 2010 för Hoppolek.

”Hoppolek är en unik metod för att kunna hjälpa dessa barn till bättre livskvalitet och intresset är stort. Föräldrar och skolpersonal är lyriska när man ser vilken glädje maskinen skapar hos barnen som för första gången i livet själva kan styra och kontrollera vad kroppen ska göra. Vi ser en stor marknadspotential både i Sverige och internationellt. Vi arbetar nu intensivt med att nå ut till särskolor, habiliteringar, sjukhus och upplevelsecenter i Sverige och räknar med att samarbeta med återförsäljare i flera länder” säger den nytillträdde VD:n Gabriel Sjövall.

”Vissa investeringar är man särskilt nöjd med att genomföra – speciellt där en välgärning för svaga i samhället kan kombineras med en god affär. Jump & Joy är synnerligen intressant i och med att man har en starkt nischad produkt. Efterfrågan från brukarna är stor samtidigt som man har möjlighet att växa inom andra segment” säger Per Anell, ansvarig Investment Manager på Innovationsbron.

Läs mer om Jump & Joy och Hoppolek på: www.hoppolek.se


För frågor vänligen kontakta
Per Anell                                                   Gabriel Sjövall                  Ylva Dalén
Investment Manager, Innovationsbron           VD, Hoppolek                   Hoppolek
Tel: 0734-29 42 32                                     Tel: 073-820 80 70             Tel: 070-574 20 28


Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer om Innovationsbron på
www.innovationsbron.se

Taggar:

Om oss

Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i över 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar