Prisvärda LED-lampor med bra ljuskvalitet – är det möjligt?

Innovationsbron investerar i en ny generation vita LEDs, som erbjuder en mycket hög ljuskvalitet till en bråkdel av dagens tillverkningskostnad. Lysdiodtekniken är utvecklad av EcoSpark AB och innebär att det genererade ljuset erbjuder mycket bra färgåtergivning, utan att använda fosfor som krävs i dagens LED-lampor.

Bolagets affärsidé är att erbjuda en LED teknologi som ger bästa ljuskvalitet, och lägre kostnad per lumen, till den globala belysningsindustrin. Tekniken, som har sitt ursprung i professor Magnus Willanders forskargrupp vid Linköpings universitet, baseras på att växa nanotrådar av zinkoxid på billiga substrat såsom t ex glas, keramik eller böjbar plastfilm. Genom att styra denna process kan man justera ljusets egenskaper. Tillverkningsprocessen lämpar sig väl för storskalig tillverkning på stora substrat vilket möjliggör låga tillverkningskostnader. Dessutom behövs varken fosfor eller kvicksilver, vilket gör EcoSparks LEDs till ett miljövänligare val.

”Behovet av att hitta alternativ till den snart helt förbjudna användningen av den vanliga glödlampan inom EU, är påtagligt. Vi bedömer att EcoSpark har en unik, prisvärd och miljövänlig teknik som kan vara med och konkurrera ut dagens lågenergilampor”, säger Fredrik Malmström, Investment Manager, Innovationsbron AB

Tekniken lämpar sig speciellt bra för belysningsapplikationer till butiker, varuhus och kontor där bästa färgåtergivning är av stor vikt. Redan idag finns det ett starkt intresse för den unika nanotekniken bl a från USA.

”Innovationsbrons investering är en viktig milstolpe i vår strävan att slutföra produktutvecklingen och påbörja marknadstester av första generationen LEDs. Vi tackar även inkubatorn LEAD som har stöttat EcoSpark i att bli investeringsredo”, säger David Darby, VD, EcoSpark AB.

"Vi är mycket glada och stolta över att ha Innovationsbron som ägare i bolaget. Förutom kapitaltillskottet är vi övertygade om att deras breda erfarenhet från bolag i tidiga faser tillsammans med deras nätverk kommer att bidra mycket positivt till EcoSparks vidare utveckling", säger Hans Lindberg, Styrelseordförande i EcoSpark.

Läs mer om EcoSpark på: www.ecospark.se

För frågor vänligen kontakta:
Fredrik Malmström                                                         Hans Lindberg
Investment Manager, Innovationsbron AB                          Styrelseordförande EcoSpark AB
Tel: 070-538 51 43                                                          Tel: 0705-95 83 35             

Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Taggar:

Om oss

Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i över 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden

Dokument & länkar