Om oss

Innovativ Kultur har resurser till nyskapande projekt, experiment och samverkan mellan kulturyttringar, kultur och näringsliv eller kultur och akademi. Vi verkar för kulturell och konstnärlig förnyelse i Stockholms län.Projekten vi arbetar med behöver inte bli publika, välkända eller lyckas fullt ut. Däremot vill vi se projekt i tidiga faser som utmanar och förnyar.Innovativ Kultur startade på uppdrag av Stockholms stad hösten 2008. Från och med 2010 samarbetar vi även med Stiftelsen framtidens kultur.Innovativ Kultur är ett projekt från Innovation Impact på uppdrag av Stockholms stad.