AMF fortsatt i topp i årets livbolagsranking

2008 gick till historien som ett av de sämsta åren för världens finansiella marknader. Trots det var traditionell försäkring en sparform som klarade sig relativt bra även om det var en ovanligt stor spridning bland livbolagens totalavkastning. Bäst var KPA Pensionsförsäkring med 6,3 % avkastning och sämst var SEB Trygg Liv Gamla med -15,7 %. Skillnaden mellan bästa och sämsta bolag var alltså hela 22 procentenheter.

Även 2009 började skakigt och nästan alla livbolag hade en negativ totalavkastning under första kvartalet. Börsuppgången från mitten av mars har haft en positiv påverkan på de bolag som har möjlighet att ha en hög deltagandegrad på aktiemarknaden. I vår analys av försäkringsbolagen kan vi tydligt se att det växer fram stora skillnader i förvaltningsstrategierna. Det finns bolag med tydliga skyddsstrategier och bolag som jobbar med långsiktiga allokeringsmodeller. I årets ranking återfinns AMF överst på tronen. Förra året delades förstaplatsen med SEB Trygg Liv Gamla som nu har tappat två placeringar till följd av fjolårets utveckling. - AMF visar återigen sin styrka med stark solvens och låga kostnader. Återtaget som gjordes i februari har visserligen påverkat AMFs kunder negativt, men medför även att konsolideringen nu stärkts betydligt vilket innebär att återbäringen på sikt kan höjas snabbare, säger Dick Simonsson VD på Inpension Asset Management. Länsförsäkringar och KPA är de livbolag som klättrar uppåt på årets ranking jämfört med föregående år. - Länsförsäkringar har varit i topp när det gäller avkastningen de senaste tre och fem åren och har även en bra konsolideringsgrad. KPA hade bäst totalavkastning under 2008 och har även förbättrat sina kostnadsuttag och avgifter enligt Dick Simonsson. Skandia har tappat en placering och SEB Trygg Liv Gamla har tappat två placeringar mycket på grund av deras dåliga totalavkastning under 2008 -13,4 % respektive -15,7 %. Skandia och SEB Trygg Liv Gamla är i grunden starka bolag med bra solvens, men den låga konsolideringen gör att det kan ta tid innan bolagen har möjlighet att höja återbäringsräntan. Placering Bolag 1 (1) AMF 2 (4) Länsförsäkringar Liv 3 (1) SEB Trygg Liv Gamla 4 (7) KPA Pensionsförsäkring 4 (3) Skandia Liv 6 (6) Folksam Liv 7 (5) Handelsbanken Liv 8 (7) SPP Liv (2008 års placering inom parentes)

Taggar:

Prenumerera